TEST AV UTSTYR

© NorTrack  2006.    Email: nortrack@broadpark.no NorTrack fraskriver seg alt ansvar for solgt utstyr/tjenester som blir misbrukt til ulovlig overvåking, eller på annen måte kompromitterende atferd i forhold til gjeldende lovverk.    NorTrack forbeholder seg retten til å ikke selge utstyr til personer og/eller organisasjoner hvor vi har grunn til å tro at dette vil bli benyttet til ulovlig overvåking.
Performance testing av GPS
Når man skal velge GPS utstyr stiller man seg kanskje spørsmålet; Hvor bra er denne GPS'en?
For at man skal kunne danne seg et bilde av hvor god en GPS er til det bruket man ønsker, bør man egentlig ha testet denne i de rette omgivelser. Selvsagt er det viktig å ha en GPS som kan ta inn mange satellitter, høy følsomhet, har god klokke og kanskje kunne ta inn differensielle korreksjoner som EGNOS i tillegg. Produsenten kan oppgi data som f.eks. at GPS'en har en feilmargin på 5 meter, men du har ingen garanti for at dette gjelder i den situasjonen du har tenkt å bruke den. Forhold som signal/noise ratio og DOP vil gjøre seg gjeldende, i tillegg kan feil med GPS satelitter, baneforstyrrelser og atmosfæriske forhold påvirke posisjonen i større eller mindre grad.


NorTrack forsøker å teste utstyret som selges utfra de forutsetninger de antatt vil operere under, men de tester som er beskrevet her er ingen vitenskapelig garanti for at testresultatet vil kunne stå til rette under alle forhold utstyret opereres under.
TEST1: Globalsat TR-102 under bruk i bolighus
Flere tester er underveis
TEST2: Sanav CT-24 under longtest av batteri, samt performance i bolighus