GPS SPORINGSTEKNOLOGI
Hvor bra er GPS til sporing?
GPS står Global Positioning System.
Systemet som opprinnelig ble utviklet for det Amerikanske forsvaret har idag fått enorm kommersiell utbredelse.

Navigatører i luften, til vanns og kjøretøyer stoler på denne teknologien hver dag.
GPS benyttes også mye i oppmåling og kartleggingssammenheng. Vanlige GPS signaler er gratis å motta.

En GPS mottaker består av satellittmottager, klokke og en prosessor.
Mottakerens klokke nullstilles til GPS tid som er den samme overalt i hele GPS systemet og svært viktig for posisjonsbestemmelsen. Når mottakeren får et signal vil prosessoren regne ut hvor lang tid det gikk fra signalet ble sendt, til det ble mottatt. Slik beregnes avstanden til satellitten ved hjelp av lyshastigheten. Når den vet avstanden til et tilstrekkelig antall satellitter kan posisjonen bestemmes og overføres til et forståelig format for brukeren.
Kort om GPS
Tidsforsinkelsen mellom utsendt og mottatt signal gir grunnlag for posisjonsbestemmelsen i GPS systemet.
Utstyrsleverandører av GPS kan idag presentere GPS mottakere som fungerer også under vanskelige mottakerforhold. NorTrack benytter GPS mottakere som er høysensitive, dvs. de kan klare seg med svakere signal fra satellittene. Dette gjør at en tilfredstillende posisjon vil kunne oppnås selv på steder hvor satellittsignalene er dempet, dvs. under tak, i tette bygater og inne i bygninger. Posisjonens nøyaktighet avhenger noe av type mottaker og signalforhold, men man kan forvente en posisjon som er innenfor 5 meters nøyaktighet det meste av tiden ved normalt god utendørsdekning og noe høyere feilmargin ved bruk innendørs og steder med dårlig "sky-wiev".

Fordelen ved å benytte GPS i kombinasjon med GSM nett er uovertruffen dekning og tilgjengelighet over hele landet, samt utlandet. Man blir også mer uavhengig, og slipper bruk av radiomaster, radiopeilere, triangulering ol.

GPS i kombinasjon med GSM nettverk gir dessuten også muligheter for sporing ved hjelp av celle-ID for GSM cellen den er tilkoblet. Info om celle-ID kan logges som uavhengige data i kombinasjon med GPS posisjoner, slik at man kan danne seg et uavhengig bilde av hvilke celler som benyttes til hvilke steder og hvor godt signalet er.
Overføring av posisjonsdata fra GPS
Når posisjonen er beregnet innenfor tilstrekkelige feilmarginer, vil GPS'en presentere posisjonen som koordinater i et lengde/breddegrads rutenett. Dette kan man benytte til å presentere posisjonen på et kart. Posisjonsdataene kommer normalt ut av GPS'en i en tekstlinje som samsvarer med NMEA standarden. Dette skal sikre at de fleste kartprogram og navigasjonsutstyr kan lese posisjonen riktig. Ved bruk av GPS'er som ikke kan kobles direkte med ledning til com eller USB port, kan man overføre data via egnet radiosamband. Radiosambandet kan bestå av f eks. GSM-nett, radiolink eller satellittoppkobling. NorTrack benytter hovedsaklig GSM overføring fra sine GPS'er og er dermed sikret god radiodekning de fleste steder i Norge.

Posisjonsdata sendes enklest som en datapakke som kan leses av en server. Serveren kan videresende posisjonsdata til en datamaskin hvor som helst i verden ved hjelp av internett. Internett i kombinasjon med GSM (2G/3G/4G) er rimelig og sikkert å bruke og NorTracks systemer baserer seg på Internett som overføringsmedium både til og fra server. Dette sikrer både stabil tilgang og god sikkerhet mot bla. avlytting.
Se ellers www.gps.gov
© NorTrack 2006.    Email: nortrack@broadpark.no  NorTrack fraskriver seg alt ansvar for solgt utstyr/tjenester som blir misbrukt til ulovlig overvåking, eller på annen måte kompromitterende atferd i forhold til gjeldende lovverk.    NorTrack forbeholder seg retten til å ikke selge utstyr til personer og/eller organisasjoner hvor vi har grunn til å tro at dette vil bli benyttet til ulovlig overvåking.