Kontakt NorTrack

© NorTrack  2006.    Email: post@nortrack.no   NorTrack fraskriver seg alt ansvar for solgt utstyr/tjenester som blir misbrukt til ulovlig overvåking, eller på annen måte kompromitterende atferd i forhold til gjeldende lovverk.    NorTrack forbeholder seg retten til å ikke selge utstyr til personer og/eller organisasjoner hvor vi har grunn til å tro at dette vil bli benyttet til ulovlig overvåking.
Kontaktinfo NorTrack

NorTrack Services AS
Kystadbrinken 19
7027 Trondheim

Telefon: 92659322
Epost: post@nortrack.no
Org nr: 913148118