Konseptet NORTRACK

© NorTrack  2019.    Email: post@nortrack.no  NorTrack fraskriver seg alt ansvar for solgt utstyr/tjenester som blir misbrukt til ulovlig overvåking, eller på annen måte kompromitterende atferd i forhold til gjeldende lovverk.    NorTrack forbeholder seg retten til å ikke selge utstyr til personer og/eller organisasjoner hvor vi har grunn til å tro at dette vil bli benyttet til ulovlig overvåking.
BAKGRUNN: 
ENKEL SPORING TIL SJØS
NorTrack startet som en idé under båtferie sommeren 2006. Meningen var å ha en trådløs forbindelse som kunne brukes til å overføre posisjonsdata til en PC med internett stående hvor som helst i verden. Slik kunne de som ble igjen på land følge med posisjonen til båt og mannskap på en enkel og billig måte. Erfaringer gjort i bud og transportbransjen var også med i vurderingen under utviklingen av prosjektet.

Idéen var imidlertid så spennende at jeg valgte å gå videre med den, for å se om permanent GPS sporing var noe som kunne la seg gjøre uten at det ble forbundet med store kostnader, eller innkjøp av dyrt AIS utstyr. Utstyret som ble brukt var stort sett bærbare PC'er med GPS tilknyttet internett med mobiltelefon og GPRS.

Også radioamatør-grensesnittet APRS (Automatic Position Report System) ble en tid vurdert, men selv om dette utstyret også er forholdsvis enkelt å ta i bruk, vil det knytte en stor hake ved det. Bruk krever nemlig radioamatør-lisens, samt at hyppig oppdateringsfrekvens og mange enheter innpå samtidig vil kunne blokkere den bregrensede båndbredden som er tilgjengelig.

Konklusjonen ble dermed at det offentlig tilgjengelige GSM nettet var det som egnet seg best. En posisjonsrapport genererer ikke mye datatrafikk og kostnadene ved GPRS bruk ligger på et lavt nivå i forhold til de beskjedne datamengdene som overføres. Dagens IoT (Internet Of Things) er i stor grad basert på mobilnettet, noe som bekrefter at valget den gangen var riktig.

Ettersom de fleste kartprogrammer lar en koble til GPS via en eller annen form for COM-port er det normalt mulig å forbinde sporingsenhet med hjemmePC'en med IP<->COM software. Værre var det derimot hvis det var 2 eller flere GPS'er som skulle fram på kartet samtidig. Etterhvert ble det klart at hvis dette skulle ha et fornuftig grensesnitt måtte softwareutviklere konsulteres. Dette resulterte i samarbeidet med Traqlogik og senere TRACCAR som leverer softwaretjenester. Statkart friga i 2012 rasterkart som dekker både terreng og hav. Disse var vi raskt ute med å benytte i sporingsløsningen til glede for mange brukere.

En stadig søken etter nye og bedre GPS enheter og ikke minst asiatiske produsenters iver etter å overgå hverandre på dette området gjør at den best beste sporingsytstyret sannsynligvis ikke er produsert enda. Vi vil trolig se enda mindre og enda mer sofistikerte trackere i framtiden og NorTrack skal selvsagt være på tå hev overfor dette.


Nortrack AS drives i dag fra teknologibyen Trondheim på delvis kommersielt, og delvis frivillig grunnlag. Selskapets hjemmesider og servere utvikles, vedlikeholdes og driftes av Ingeniør Stefan Blom Hanssen som fremdeles er den mest aktive personen i selskapet. NorTrack har særlig vekt på sporingssystemer til sjøs, og tilbyr utstyr som er egnet for dette. Personsporing med tradisjonelt GPS drevet trackeutstyr er ikke et satsingsområde. Men Nortrack følger utviklingen tett for å være på banen med teknologi som er egnet til å spore mennesker, dyr og gjenstander pålitelig, hensiktsmessig og over lengre tid uten å tenke på batterier og lading, og anser det teknologisk oppnåelig, spesielt i urbane strøk. Enten det er et firma som ønsker å effektivisere sin utstyrspark, sikring av liv, helse og matreielle verdier, eller pårørende som ønsker å forbedre sikkerheten til personer med særlige behov, håper jeg at NorTrack vil kunne være istand til å levere hensiktsmessige og pålitelige systemer.

NorTrack
Stefan Blom Hanssen
Etablerer og daglig leder Stefan Blom Hanssen er utdannet navigatør og  har bakgrunn fra offshore survey, navigasjon, automasjon og styresystemer for skip.
$GPRMC,013423.000,A,6327.8474,N,01020.0059,E,0.00,8.38,120207,,*00
Slik ser et fix eller en posisjonsrapport ut når den kommer ut fra GPS'en i NMEA format og inn til datamaskinen.

UDP protokollen er den mest  foretrukne pakkebærer da den gir minst "overhead", og dermed laveste transmisjonskostnader.
MÅLSETTING
SAFETY FIRST!