Flåtestyring

© NorTrack  2006.    Email: nortrack@broadpark.no NorTrack fraskriver seg alt ansvar for solgt utstyr/tjenester som blir misbrukt til ulovlig overvåking, eller på annen måte kompromitterende atferd i forhold til gjeldende lovverk.    NorTrack forbeholder seg retten til å ikke selge utstyr til personer og/eller organisasjoner hvor vi har grunn til å tro at dette vil bli benyttet til ulovlig overvåking.
Om flåtestyring og fordeler det gir
Flåtestyring kan benyttes hos foretak som har flere medarbeidere som oppholder seg på ulike lokaliteter til enhver tid, og det vil være hensiktsmessig å få en rask og grei oversikt over hvor disse befinner seg nå, eller hvor de har vært. Alle som driver med logistikk vil forstå fordelen av å ha oversikt over hvor deres medarbeidere befinner seg, enten for planlegging eller for å informere videre til kunder om framkjøringstid, forsinkelser osv. Ved tilkallingsoppdrag vil man raskt se hvilke enheter som er nærmest og dermed sikre en effektiv håndtering av oppdrag.

Flåtestyring kan med fordel benyttes av buss, taxi og lastebilfirma. Rapporter fra bedrifter som har installert flåtestyring gir klart inntrykk av at effektiviteten har økt etter de fikk dette.

Hos NorTrack er p.t. flåtestyring tilgjengelig med utstyr fra Globalsat Systemet er skalerbart og brukergrensesnittet gjør det mulig å delegere overvåkning av et utvalg enheter videre til de som kun har bruk for å kontrollere disse.

Anvendelsesområdene innen flåtestyring og GPS sporing stopper imidlertid ikke med dette.
NorTracks GPS'er kan anbringes nær sagt hvor som helst. Også mennesker kan lett bære med seg en sporingsenhet, noe som vil være med å øke sikkerheten til eksempelvis tjenestemenn som opererer til fots eller med ulike transportmidler.


 
NorTracks sporingsutstyr gjør det også mulig å spore enkeltpersoner.
Ulike virksomheter har ulike krav til flåtestyring. Hvor ofte posisjonen skal oppdateres, hvor mange enheter som skal spores samtidig og hvordan de skal festes på kjøretøyet er sentrale spørsmål.

Ved bruk til eksempelvis budtjenester er kanskje en posisjonsoppdatering pr. minutt nok til å gi den nødvendige oversikt. Kostnadene ved bruk av flåtestyring vil med dette utgangspunktet bli relativt lave, og ved behov kan sporingsfrekvensen økes eller reduseres til det som er mest tjenelig.
Ved posisjonsangivelse en gang hvert minutt under bevegelse og hver time ved stillstand, kan transmisjonskostnadene til teleselskap holdes under 50 kr pr måned. Et firma som ønsker å dokumentere sine bevegelser bør ikke ha lavere oppdateringsfrekvens enn 1 gang pr minutt under bevegelse, mens et foretak som driver utleie eller utleasing av matriell kanskje vil klare seg med en frekvens på 1 gang i timen og oftere kun når det oppstår behov.

NorTrack's system åpner for at bedrifters egne avtaler med teleselskap kan, og bør, benyttes for å gi den mest gunstige løsningen. NorTrack belaster ikke kunder utfra hvor ofte posisjonen skal angis ved et slikt oppsett.

Ved montering i kjøretøy bør enheten tilknyttes bilens eletriske anlegg. NorTrack kan være behjelpelig med dette etter nærmere avtale. Både 12 og 24V vil fungere. Hvis enheten ikke skal monteres av oss bør du huske å plassere trackeren, eller trackerens antenne slik at mottakerforholdene for satelittsignaler  er best mulig.


For mer informasjon om priser og tilgjengelighet, ta kontakt pr e-post eller telefon.