Spørsmål og svar / F.A.Q.

© NorTrack 2006.   NorTrack fraskriver seg alt ansvar for solgt utstyr/tjenester som blir misbrukt til ulovlig overvåking, eller på annen måte kompromitterende atferd i forhold til gjeldende lovverk.    NorTrack forbeholder seg retten til å ikke selge utstyr til personer og/eller organisasjoner hvor vi har grunn til å tro at dette vil bli benyttet til ulovlig overvåking.
Teknisk
?: Trenger jeg internett for å bruke GPS sporing?
S: Ja, du trenger internett hvis du ønsker å se posisjonen oppdatert mot et kart, enten på smarttlf eller PC.
     Det er imidlertid mulig å levere løsninger hvor du kun mottar en SMS med posisjonen f.eks dersom
     sensorer detekterer at bilen/båten etc. er i bruk. Som tyverisikringssystem er dette en kurant løsning.

?: Jeg vil ikke at det skal vises at bilen min blir sporet, er dette mulig?
S: Ja, det er mulig ved å gjemme trackeren på et skjult sted i bilen. Disse vil motta GPS signal
     selv om de er plassert gjemt i kjøretøyet. Enheten bør imidlertid stå tørt og ha tilgang på strøm.

?: Jeg har en MC/snøscooter som jeg ønsker å spore, hvordan gjør jeg dette?
S: Det kan det monteres sporingsutstyr på den. Montering skjer på
     et beskyttet sted på kjøretøyet.

?: Kan mennesker spores? Hvordan fungerer dette? Er det tillatt?
S: Man må sørge for at personen som spores bærer enheten med seg, og at batteriet er ladet opp.
    Dette må selvsagt klareres med personen eller dennes formynder. Data som samles inn må
    behandles konfidensielt, og kun de som har fått forhåndstillatelse kan bruke sporingsdata.

?: Er det mulig å spore hunder, katter, kyr, sauer og rein på beite osv. med deres systemer?
S: Det er mulig, men ikke tilrådelig over lengre tid. Sporingsenheten kan festes til halsbånd, og vil normalt
     bli drevet av en kombinasjon solcelle/batteri.
     Trackeren bør beskyttes mot nedykking i vann. Husk at dyr kan ødelegge eller miste enheten,
     mobildekningen kan falle ut og batteriet kan gå tomt.
    
?: Virker sporing i utlandet?
S: Ja, såfremt mobilnettet støtter GPRS data og de vanligste GSM driftsfrekvensene. Krever at
     simkortet som står i enheten har et abonnement som virker i utlandet.

?: Jeg vil sende posisjonsdata videre til andre. Er dette mulig?
S: Det er mulig, den tekniske plattformen avhenger litt av hvilken sporingsløsning du bruker.
     Systemene åpner for at flere brukere kan se sporingsdata samtidig på ulike steder.

Annet
?: Hvordan gjør jeg det enklest mulig?
S: Kjøper en "turnkey" løsning fra oss, hvor vi ordner alt det praktiske med simkort og dataabonnement.
    Vi har faste, lave påslag på tele/dataabonnement fra Telenor eller Telia.
    Du kan velge teleoperatør utfra din kunnskap om lokale dekningsforhold i mobilnettet.
    Alt du trenger å tenke på, er å koble trackeren til + og - til 12V eller 24V og det vil fungere.

?: Hvordan gjør jeg sporing billigst mulig?
S: Kjøp en rimelig sporingsenhet på internett, programmér den selv.
     Få har imidlertid forutsetninger for dette, så det anbefales å la NorTrack
     sette opp systemet og benytte våre kart og sporingstjenester. Du vil bli overasket over
     hvor enkelt og brukervennlig det web-baserte grensesnittet er.

?: Hvorfor kan jeg ikke få tilsendt faktura på etterskudd når jeg kjøper utstyr?
S: Nye kunder må betale varer på forskudd. NorTrack selskapet er
     ikke opptatt av å ha flest mulig salg, men å holde en ryddig kundeprofil.
     Abonement på tjenester som datatrafikk faktureres på etterskudd.

?: Kan jeg bruke et eget mobilabonnement for sporingsenheten?
S: Ja. Du må da avtale med oss hvilken teleoperatør du bruker, slik at vi kan programmere enheten riktig.
     Montering av simkort krever at du følger bruksanvisningen nøye, spesielt for vantette trackere,
     slik at vanningresjonsbeskyttelsen forblir intakt.

?: Jeg ser at enheten har flyttet seg? Er den stjålet?
S: Det kan hende, men av og til vil små posisjonsavvik forekomme selv om enheten ikke flytter på seg.
     Årsakene til dette kan være dårlig satellittgeometri eller andre forbigående feil med GPS satelittsystemet
     grunnet solstorm eller andre atmosfæriske forstyrrelser.
     For å sjekke status på forstyrrelser i atmosfæren kan du gå inn på www.spaceweather.com
     Trackere som kan benytte celle-ID som posisjonsbestemmelse kan noen ganger 'hoppe bort' til
     mobilmasten som er i bruk. Typisk skjer dette ved oppstart av 'kald' GPS, eller ved dårlig 'sky-view'.
     Dersom du ønsker å unngå dette, kan du velge bort alternativet 'Vis ikke-mottatte posisjoner' i Ezfinder.
     I Nortrack Realtime vil ugyldige posisjoner automatisk filtreres bort for å unngå hopp i historikk,
     og distansetelleverk.
     Hvis du skal gjenfinne en stjålet gjenstand bør du først kontakte politiet. Politiet vil ofte prioritere
     saken din hvis du kan påvise posisjonen til den stjålne eiendelen/kjøretøyet i sanntid. Politiet kan også
     være interessert i å se historikken mens den har vært på avveie.    

?: Person/gjenstand på avveie. Hjelp!
S: NorTrack vil forsøke å være så behjelpelig som mulig ved gjenfinning av bortkommet person, stjålne
    gjenstander etc. Vi kan fjernprogrammere enheter til å gi oftere posisjonsdata, samt gi midlertidig
    tilgang på sporing for nødetater eller redningsarbeidere hvor dette er hensiktsmessig.

?: NorTrack tar forbehold mot ulovlig overvåkning, hvorfor det?
S: Fordi beskjeden størrelse på utstyr gjør det er forholdsvis enkelt å 'plante' sporingsenheter for bruk til
     overvåkning. NorTrack ønsker ikke å stå medansvarlig for denne type handlinger, men vi har heller
     ingen  råderett over utstyr som er solgt og vil ikke foreta seg noe for å avdekke misbruk av utstyr og
     programvare i dette henseende.

?: Hvor bra er utstyret til posisjonsangivelse i nødsituasjoner?
S: GPS sporing kan være til nytte i nødsitasjoner. Historiske posisjoner kan være til hjelp,
    selv etter at posisjonsrapporteringen har stoppet grunnet uhell som medfører bortfall av signal.
    NorTrack oppfordrer alle som er ute i farlige omgivelser å bringe med seg utstyr som gjør en eventuell
    bergingsaksjon lettere. En GPS sporingsenhet vil kunne være til stor hjelp i søk og rednings-
    operasjoner, men man må være oppmerksom på systemets svakheter. På sikt er meningen å jobbe for
    at sporingsenheter skal kunne bli endel av nødutstyret til folk som ferdes i farlige omgivelser.